Vrijwilligers gevraagd voor de open monumentenstad Zutphen

Het prachtige erfgoed van Zutphen willen we met zoveel mogelijk mensen delen. Komt u ons helpen?

In Zutphen zijn er veel verhalen te vertellen over prachtige panden. We vinden dat bezoekers van onze stad veel te vaak voor dichte deuren staan en onze schatten te verborgen blijven. Zou u niet ook monumentenverteller willen worden? Met uw hulp kunnen de schatkamers van Zutphen geopend worden!

Het Gilde Zutphen zoekt enthousiaste mensen die trots zijn op de stad en hierover graag vertellen. Bent u ook zo gek op de stad en haar monumenten? En wilt u zich graag inzetten om anderen hier ook van te laten genieten? Sluit u zich dan bij ons aan! Denk bijvoorbeeld aan de Burgerzaal in de Lange Hofstraat. Zou u gastheer of vrouw willen zijn om deze zaal open te stellen? Wil u monumentenverteller worden over de rijke historie van dit gebouw en haar bijzonderheden? Vindt u het leuk om veel over de stad en dit gebouw te leren? Dan kunt u helpen om de zaal open te stellen!

Lees meer

Regionaal Archief zoekt testers!

Het regionaal archief werkt aan een nieuwe site om het erfgoed van Zutphen en omgeving te ontsluiten. Op deze site vind je niet alleen informatie over het archief, maar ook bouwhistorische informatie over gebouwen, rapporten van archeologische opgravingen en museumstukken.

Omdat het erg belangrijk is dat deze nieuwe site duidelijk en gebruikersvriendelijk is zoekt het regionaal archief testers. 

Lees hier hoe je tester kunt worden!

Tijdschrift Zutphen: Voetbalhistorie

0218 2Voetballers van nu op de omslag van een historisch tijdschrift. Ja, dat kan, want ook voetballen heeft geschiedenis. AZC bestaat 100 jaar en dat willen ze weten ook. Freddy Burgers schreef er een boeiend verhaal over in het juist verschenen nummer van Zutphen.
Een ander verhaal gaat over een verdwenen kabouter, een borrelglas in een zespuntige ster en een kapotte ruit.
Alsof dat niet genoeg stof om te lezen is, ook nog een verhaal over een katholieke familie in gereformeerd Zutphen.
Allemaal historie.

Het tijdschrift is voor niet-leden van de Historische Vereniging voor 5,50 euro verkrijgbaar bij de boekhandels en bij het Regionaal Archief Zutphen.

Klik hier voor de inhoud
Agenda en jaarstukken ALV 2018

De agenda en de jaarstukken zijn vele jaren aan alle leden per post toegestuurd. Dat was erg gemakkelijk voor u maar het werd langzamerhand een zeer prijzige service.

Zo vergde het aanmaken van de jaarverslag voor alle leden een bedrag van €250,-- en de verzending per post een bedrag van € 644,--. Het bedrag voor de verzending per post zal in 2018 hoger uitkomen vanwege verhoging van de tarieven. Mede daarom heeft het bestuur zich beraden op manieren om op deze uitgave van meer dan €900 op een verantwoorde manier te besparen. 

De jaarstukken en agenda van de ALV zijn hier te downloaden: 
Jaarstukken jaarvergadering 2018 - v09B

De Algemene Ledenvergadering wordt op 14 maart gehouden in het IJsselpaviljoen.
Aanvang 20.00 uur

De verdwenen wijk De Polsbroek

Polsbroek 6 juni 1906

Wegens zeer groot succes organiseert de Historische Vereniging Zutphen voor de derde maal een lezing over De verdwenen wijk De Polsbroek.

Ap Lammers, oud bewoner van de Polsbroek en jarenlang actief binnen Historisch Zutphen houdt op woensdag 14 februari 2018 tijdens het Historisch Café in het Volkshuis aan de Houtmarkt 72 te Zutphen deze lezing voor leden en niet leden van Historische Vereniging Zutphen.

De opkomst was beide vorige avonden dermate verrassend groot, dat diverse personen de lezing niet hebben kunnen bijwonen.

Volkswijk de Polsbroek die in de jaren zestig van de vorige eeuw nagenoeg geheel is ontmanteld had binnen Zutphen een negatieve klank. Er is in de raad van Zutphen meermalen gesproken over de hygiëne in de wijk. Was ook een plek waar saamhorigheid was. Wijk met stadsboerderijen en tuinderijen. Een avond met verhalen over de wijk en ondersteund met veel foto’s. Er is bij de lezing zeer ook ruimte voor persoonlijke uitwisseling van verhalen en anekdotes over de tijd van weleer in De verdwenen wijk De Polsbroek.

De zaal is open om 19.30 uur, lezing start om 20.00 uur.
Toegang voor HVZ-leden gratis; niet leden 2,50.
Vol = Vol.

Lezing over het waterbeheer van rivier de Berkel

Meader Berkel

Door huidige hoge waterstanden is het belang van een goede waterhuishouding momenteel bijzonder zichtbaar en actueel. De Historische Vereniging Zutphen past haar eerste lezing in het nieuwe jaar graag hierop aan.

Woensdag 17 januari neemt de heer Jaco van Langen van Waterschap Rijn en IJssel de aanwezigen graag mee in een reis door de tijd met als onderwerp het waterbeheer van rivier de Berkel.

Hoe zag de Berkel er uit in de Romeinse tijd en wat is vervolgens de invloed van de mens geweest? Via de periode van de watermolens en Berkelzompen komt men bij de grote Berkelverbeteringen van de vorige eeuw. Nu in de 21ste eeuw lijken de Berkelprojecten (bijvoorbeeld hermeandering) er ineens heel anders uit te zien.

De lezing is in het IJsselpaviljoen, aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). HVZ-leden gratis, niet-leden 2,50 euro.

Tijdschrift Zutphen: Hoe Zutphen en Kampen in elkaars viswater raakten

2017 4Zo'n kleine 800 jaar geleden was er ruzie, maar niet direct tussen beide steden. Op een ingewikkelde manier waren een klooster uit de Eifel, het kapittel van Zutphen en de bisschop van Utrecht betrokken bij een ruzie over visrechten bij Kampen. Toen viel ook voor het eerst de naam Kampen. Wie het naadje van de kous wil weten, moet beslist het laatste nummer van Zutphen lezen, het tijdschrift van de Historische Vereniging Zutphen (HVZ). Voor € 5,50 is het voor niet-leden verkrijgbaar bij de boekhandels en bij het Regionaal Archief.

Er staat veel meer in. Over de Zutphense wijnhandelaar Hendrick Schull die rond 1540 een kleurrijk persoon moet zijn geweest, maar ook over de impact van die Wereldoorlog waarin Nederland neutraal bleef, toegespitst op Zutphen. En natuurlijk de minibiografietjes, deze keer van Jacob van Geelkercken en Lambertus Doedes. En even natuurlijk de rubrieken Signaleringen en Zutphen 50 jaar geleden. Toen was er iets met de spits van de Drogenap, weet u nog?.

Voor wie dat lezen en weten wil, is al die informatie beschikbaar. Leden van de Historische Vereniging krijgen het thuis bezorgd.

Klik hier voor de inhoud.