Uitreiking Waarderingsprijs Historische Vereniging Zutphen

Intro
Historische Vereniging Zutphen is een vereniging met 700 leden en is opgericht op 23 november 1981 en viert dit jaar haar 35 jarig bestaan. Dit jaar reikte zij voor de derde maal een waarderingsprijs uit aan een persoon/organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt om de historie van de stad Zutphen e.o. uit te dragen.
Zij heeft dit op donderdag 24 november 2016 in aanwezigheid van bestuur, vrijwilligers e.a., in het historische pand De Proostdij, ingang Proostdijsteeg 3, tijdens de dank je wel bijeenkomst gedaan.

Op basis van de voorgedragen kandidaten heeft het bestuur besloten om Dr. Willem Frijhoff (* Zutphen 31 mei 1942), Nederlandse historicus voor 2016 de waarderingsprijs toe te kennen.

Motivatie

Sinds zijn jonge jaren is hij gefascineerd door de geschiedenis van zijn geboortestad waarover hij vele artikelen in diverse media schreef, o.a. in het historisch tijdschrift Zutphen en in het Historisch Jaarboek voor Gelderland, en die hij in binnen- en buitenland actief promoot.
Zutphen vervult ook een voorbeeldfunctie in zijn (Franstalige) proefschrift over studenten in de 17e en 18e eeuw.
Hij was hoofdredacteur van de Geschiedenis van Zutphen (Zutphen, 1989, herdrukt in 2003) en schreef samen met Michel Groothedde en Christiaan te Strake de Historische Atlas van Zutphen (2 drukken, Nijmegen 2011).

Kortom een bovenlokaal gerespecteerd Zutphen kenner die ook bereid was op te treden als docent van de cursus Zutphenkunde.

Besluit

Bestuur van de Historische Vereniging Zutphen is dan ook unaniem de mening toegedaan dat de heer Frijhoff deze waarderingsprijs dan ook terecht verdient. Dit vanwege zijn inspanningen om de (recente) historie van de stad Zutphen e.o. in de meest brede zin in woord en geschrift voor een groot publiek toegankelijk te maken en te behouden. Voor nu en in de toekomst.

De prijs

De waarderingsprijs bestaat uit een prent van de hand van Wim van der Meij. Speciaal voor de Historische Vereniging Zutphen in een oplage van 40 exemplaren vervaardigt.

waarderingsprijs 2016

Voorzitter van de Historische Vereniging Zutphen, Arend Jan Reijers heeft de prijs hedenavond aan de heer Frijhoff overhandigt.