Lezing Zutphense en Warnsveldse mannen in dienst tijdens de Franse tijd 1795-1814.

Soldaten op de Zaadmarkt Jo Spierjpg
Soldaten op de Zaadmarkt Jo Spier

De periode van 1787 tot en met 1814 kenmerkt zich in Europa door grote onrust en vele oorlogen.

In Nederland was er een voortdurende spanning tussen Orangisten en patriotten die door een Pruisisch interventieleger in 1787 tijdelijk in het voordeel van de Orangisten werd beslist.
Vanaf 1794 belaagde het Franse leger de Zuidelijke landgrenzen. De besturen van stadhouder Willem V, de Bataafse Republiek, koning Lodewijk Napoleon, keizer Napoleon Bonaparte en koning Willem I volgden elkaar op.

Steeds meer werd vanuit Parijs bepaald in hoeverre de bevolking een bijdrage moesten leveren aan het leger. Onder de stadhouder, tijdens de Bataafse Republiek en het koninkrijk Holland konden mannen nog op vrijwillige basis in dienst. Vanaf 1811 voerde Napoleon de dienstplicht in en moesten veel Zutphense en Warnsveldse mannen onontkoombaar in dienst van het Franse leger. Koning Willem I nam de dienstplicht over voor zover zijn leger niet voldoende in vrijwilligers kon voorzien.

Zutphense en Warnsveldse mannen die in het leger gingen, werden ingezet tijdens verschillende militaire acties: de inval van Engelse en Russische troepen in 1799 op de Noord-Hollandse kust, tegen de Oostenrijkers in 1805, de inval in Duitsland in 1806, de Engelse inval in Zeeland 1809, de veldtocht in Rusland 1812, de guerillaoorlog in Spanje van 1808 tot 1813, de voorjaars- en najaarsoffensieven in 1813 te Duitsland. Daarna zaten diverse Zutphense mannen nog vast in vestingen tot Napoleon in het voorjaar van 1814 terugtrad. Tijdens de slag bij Waterloo stonden Zutphense en Warnsveldse mannen in de voorhoede van het Nederlands leger tegenover Napoleon.

Van veel families, waar ook nu nog de naam in Zutphen en Warnsveld voor komt, gingen mannen in dienst, vrijwillig of omdat het moest. Misschien is ook een familielid van ú destijds in dienst gegaan.

Evert Jan Rieksen promoveert binnenkort op de arbeidsgeschiedenis van een regiment lichte infanterie dat gedurende de Franse tijd functioneerde onder de diverse besturen. Hij onderzocht de gevolgen van de militaire dienst voor de individuele soldaat.

Tijdens het Historisch Café op donderdag 20 september geeft Rieksen een lezing over de honderden Zutphense en Warnsveldse mannen in militaire dienst tijdens de Franse tijd.
Locatie: Het Nut, Breegraven te Warnsveld.

De lezing begint om 20.00 uur. (zaal open vanaf 19.30 uur)
Leden HVZ gratis; Niet-leden € 2,50. VOL = VOL.