750 jaar Gasthuizen in Zutphen!

ONG poortExact 750 jaar nadat door Wilhelmus, Ridder van Vorden in oktober 1268 aan het Hospitaal in Sutphania een paar ha akkerland werd geschonken aan het Hospitaal in Sutphania voor de verpleging van een geestelijk of lichamelijk gehandicapte jongen, besteed de Historische Vereniging Zutphen aandacht aan deze lange tijd (ruim 750 jaar) dat de gasthuizen, de instellingen ingericht voor het herbergen en verplegen van zieken, gebrekkigen en vreemdelingen hun bestaansrecht binnen Zutphen en Warnsveld hebben.

De Historische Vereniging Zutphen doet dit door middel van een excursie en rondleiding over het terrein van GG Net (voorheen Groot Graffel) in Warnsveld. Excursie-leider is de heer Henk Mulder uit Warnsveld.

Het Groot Graffel is in 1902 gebouwd als een buitengesticht van het Oude en Nieuwe Gasthuis in Zutphen. Het binnengesticht in Zutphen en buitengesticht in Warnsveld bleven naast elkaar bestaan tot in september 1944, als gevolg van de oorlogshandelingen, alle patiënten uit Zutphen werden overgebracht naar Warnsveld.

In de excursie wordt aandacht besteed aan de diverse periodes die van betekenis zijn geweest voor het Groot Graffel in Warnsveld. De oorlogsjaren (joden vervolging, ondervoeding door voedselschaarste, opvang geëvacueerde patiënten en de gevechten voor de bevrijding), de wederopbouw van de instelling waarbij Groot Graffel “selfsupporting” werd “een Dorp in een dorp”, nieuwe gebouwen op het terrein met nieuwe functies (zusterhuis, gebouw voor arbeidstherapie, de grote maatschappelijke veranderingen (groeps- en gemengde verpleging, poliklinische behandeling, de rol van diverse geneesheren-directeur en Provisoren van de Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis)  tot aan de verzelfstandiging van de ONG huizen in 1996 komen tijdens de excursie aan bod. Het Groot Graffel werd omgedoopt tot Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost en na enkele jaren tot GGNet. Het functioneert nu als een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en tevens als Regionaal Gezondheidscentrum (de vroegere PAAZ’en)voor Oost-Gelderland met vestigingen in Apeldoorn, Zutphen, Winterswijk, Doetinchem en Zevenaar. Hoofdlocatie is Warnsveld.

Op het terrein van GGNet zijn nog enkele sporen uit dit “rijke” verleden zichtbaar. De Historische Vereniging Zutphen wil u daar graag door middel van de excursie onder begeleiding van de heer H. Mulder op verhalender wijze deelgenoot van maken.

Geef u hier op voor de rondleiding!