Begraven door de eeuwen heen

Begraafplaatsen zijn een spiegel van de samenleving. Zij geven een indruk van het leven in heden en verleden waar zijn zij gelegen.  

De graven geven de streeknamen weer, de kerkelijke en maatschappelijke verhouding etcetera.

Op 10 oktober a.s.  zal Wim Vlaanderen uit Zwolle voor de leden van de Historische Vereniging Zutphen een serie exclusieve beelden vertonen hoe onze voorouders hun doden begroeven. Schijndoodhuisjes, duivelsroosters, knekelhuizen.

U zult ze haast in geen enkel woordenboek tegenkomen.Vlaanderen.slippendragers

Staartbijtende slangen, gevleugelde zandlopers, vlinders, afgeknotte zuilen.

Symbolen die men tegenwoordig praktisch niet meer kent.

Naast de tragiek (die u niet te zwaar moet nemen) de humor.

Onze voorouders hebben op dit gebied vaak een spiegel voorgehouden. Verder beelden van aparte graven, missers van steenhouwers en graven waar een zekere ijdelheid niet te ontkennen valt.

Tevens zal de heer Vlaanderen enige kleding en gebruiks voorwerpen meenemen uit ons funerair verleden.

Meer informatie, klik hier!