ALV wordt verplaatst!

Vanuit verschillende bronnen komen vragen of de Historische Vereniging Zutphen de ALV niet liever wil afgelasten gezien de uitbraak van het coronavirus in Nederland.

Uiteraard heeft het bestuur hierover gesproken en gezien de persconferentie van onze Minister President, in samenwerking met het RIVM, van 12 maart om 15:00 uur hebben wij besloten om de geplande Algemene Ledenvergadering van 18 maart GEEN DOORGANG te laten vinden.

Reden hiervoor is – zoals jullie zelf ook hebben kunnen horen/lezen – dat alle evenementen, met groepen van 100 personen of meer, afgelast dienen te worden (zoek ze in ieder geval niet op). Iedereen met klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, luchtwegproblemen en/of koorts dienen thuis te blijven en zoveel mogelijk thuis te werken. Bezoek geen mensen met verminderde weerstand of kwetsbaren.

Er kan wellicht over gediscussieerd worden dat de ALV geen evenement is met meer dan 100 personen, echter: We willen onze leden, onszelf en onze dierbaren zo min mogelijk risico op infectie met het coronavirus laten lopen.

Hoe je het ook wendt of keert, de HVZ bestaat verhoudingsgewijs voor een groot deel uit leden die behoren tot de kwetsbare groep. Dit alles heeft dus geresulteerd in ons besluit de ALV niet door te laten gaan.

Het bestuur komt zo snel mogelijk bijeen (of via andere kanalen als we elkaar niet kunnen zien) om nieuwe data voor de ALV te plannen. We houden de berichtgevingen vanuit de RIVM en Rijksoverheid hierover nauwlettend in de gaten. Deze nieuwe data zullen in ieder geval na afloop van de nu aankondigde maatregelen liggen, na 31 maart dus.

Rest ons jullie allen veel wijsheid en vooral gezondheid toe te wensen!

We hopen elkaar snel weer te zien.