Onderzoek Werkgroep Bouwhistorie

Als werkgroep worden we zo nu en dan door bewoners van bijzondere panden uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen en eventueel wat onderzoek te doen. Deze maand werden we hartelijk ontvangen door de eigenaren van Huis Laag Helbergen, een prachtig pand dat in de middeleeuwen als kasteel werd opgetrokken maar in de loop der jaren tot boerderij werd verbouwd. 

Het vermoeden bestaat dat de oudste delen van het gebouw dateren uit begin 15e eeuw. 

In de jaren zijn er zo veel aanpassingen en verbouwingen geweest dat er veel bouwsporen te zien zijn en het een enorme beleving is om in Huis Laag Helbergen rond te lopen. Bouwsporen zijn fysieke sporen in een bouwwerk die aanwijzingen geven over de geschiedenis. Een dichtgemetseld venster is hier een mooi voorbeeld van. In Huis Laag Helbergen zijn we verschillende bouwsporen tegengekomen. Zo is er verschil in soorten metselwerk en gebruik van steensoort, er zijn dichtgemetselde vensters, de resten van twee rookkanalen zijn zichtbaar en het vermoeden bestaat dat er ooit een traptoren heeft gestaan. 

De eigenaar wil graag dat bezoekers ook van de sfeer en de beleving kunnen gaan genieten, daarom wordt er hard gewerkt om dit mogelijk te maken. De restauratie van een dergelijk bouwwerk kost enorm veel tijd, onderzoek en inzet en het is iedere keer weer een verrassing welke geschiedenis (soms letterlijk) naar boven komt.

venster