Het vierde nummer van 2010 bevat de volgende artikelen:

Peper op horen smoerpoet
Ria Gresnigt

Dat is Delila niet
Jan Frings

Middeleeuwse belastingheffingen: gruit-, hop- en bieraccijns (I)
Aafje H. Groustra

transcripties
-Graaf Reinald oorkondt, ...
-Hernieuwde belening

Boeksignaleringen
Femia Siero & Christiaan te Strake

Zutphen vijftig jaar geleden: 1960 (4)
Theo Hebing