•   NL DE EN FR

Zoeken

Aanmelden als nieuw lid

Aanmelden nieuwsbrief

Intranet bestuur

Logincode  
Wachtwoord  

Jaarverslagen

De leden van de Historische Vereniging Zutphen worden in de gelegenheid gesteld om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering.

Iedereen krijgt hiervoor een uitnodiging. Dit gebeurt met een inlegvel in ons tijdschrift 'Zutphen', of door middel van de nieuwsbrief, waarop u zich kun abonneren.
Indien u dit nog niet heeft gedaan, vult u dan in de linkerkolom uw e-mailadres in en u ontvangt in het vervolg automatisch per mail alle nieuwsbrieven.

Bestuur, werkgroepen en kascommissie brengen u van het reilen en zeilen van de vereniging op de hoogte. Daarnaast komt het financiëel verslag eveneens aan de orde.
Zonodig wordt er een nieuwe kascommissie en eventueel nieuwe bestuursleden gekozen. Elk lid krijgt tijdens de rondvraag de gelegenheid om vragen en opmerkingen te plaatsen over het besproken verslag of over onderwerpen die hem of haar nog aan duidelijkheid te wensen overlaten.

Het jaarprogramma wordt gepresenteerd en altijd is er een interessante lezing gekoppeld aan de vergadering.

Wij hopen dat u allen de gelegenheid te baat neemt om aanwezig te zijn op onze jaarvergadering.

Hieronder kunt u de verslagen over de afgelopen jaren als word-document dan wel als pdf-document downloaden.

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2011

Jaarstukken 2010

Jaarstukken 2009

Jaarstukken 2008

Jaarstukken 2007

Jaarstukken 2006

Jaarstukken 2005