Skyline Zutphen uitsnede

WEBSHOP       |      LID WORDEN

Werkgroep Barlheze

Wonen in de wijk:
Werkgroep "het Barlhezekwartier"

Dit boek beschrijft de geschiedenis van deze oude wijk. Te beginnen met 1200, wandelen we iedere eeuw door de wijk en beschrijven we wat we zien en wie er wonen.
In de Hanzeperiode was het een wijk met rijke kooplieden, belangrijke stadsbestuurders en invloedrijke edelen. De rijkdom werd weerspiegeld in voorname huizen, nieuwe verdedigingswerken en goede sociale voorzieningen, zoals het pesthuis, het gasthuis en andere armenhuizen. Aan deze periode van circa driehonderd jaar kwam een einde door de oorlogen van de zestiende eeuw.

boek barlhezeIn de periode van 'De Republiek' trok de welvaart en de relatieve tolerantie ambachtsmensen aan van buiten. De welvaart hield echter geen stand. Naarmate de handel terugliep, kwam er armoede en onrust onder de burgers. Na de opheffing van de verdedigingswerken was er ruimte voor nieuwe huizen en nieuwe, beter gesitueerde bewoners. Het Barlhezekwartier werd een levendige wijk, maar er waren ook enkele verpauperde straten. Na de Tweede Wereldoorlog was het een wijk die zich slechts met moeite herstelde van de oorlog. Het karakter veranderde. Afgesneden van de doorsteek naar het station werd het Barlhezekwartier een slaperige wijk. 

Dit boek is helaas niet meer verkrijgbaar bij de Historische Vereniging Zutphen.
Historische Vereniging Zutphen

Spiegelstraat 13-17

7201 KA Zutphen

info@historiezutphen.nl
06-34865641 

facebooklogoklein   twitterlogoklein