Skyline Zutphen uitsnede

WEBSHOP       |      LID WORDEN

Jaarverslagen

De leden van de Historische Vereniging Zutphen worden in de gelegenheid gesteld om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering. Iedereen krijgt hiervoor een uitnodiging met bijbehorende stukken.

Bestuur, werkgroepen en kascommissie brengen u van het reilen en zeilen van de vereniging op de hoogte. Daarnaast komt het financiëel verslag eveneens aan de orde. Ook worden de leden van de nieuwe kascommissie en eventueel nieuwe bestuursleden gekozen. Elk lid krijgt tijdens de rondvraag de gelegenheid om vragen en opmerkingen te plaatsen over het verslag of over onderwerpen die hem of haar nog niet duidelijkheid zijn. 

Het jaarprogramma wordt gepresenteerd en altijd is er een interessante lezing gekoppeld aan de vergadering. 

Wij hopen dat u allen de gelegenheid te baat neemt om aanwezig te zijn op onze jaarvergadering. 

Hieronder kunt u de verslagen over de afgelopen jaren als pdf-document downloaden.:

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019 
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008
Jaarverslag 2007
Jaarverslag 2006

 
Historische Vereniging Zutphen

Spiegelstraat 13-17

7201 KA Zutphen

info@historiezutphen.nl
06-34865641 

facebooklogoklein   twitterlogoklein