Skyline Zutphen uitsnede

WEBSHOP       |      LID WORDEN

Steenrijk in Zutphen

De veertiende eeuw was voor Zutphen een eeuw van economische bloei. Naast de adel en de geestelijkheid was er een nieuwe sociale toplaag ontstaan: de steenrijke kooplieden. Letterlijk steenrijk, want zij lieten hun welvaart aflezen aan hun representatieve bakstenen handelshuizen, waarvan de imposante daken hoog boven de andere huizen uitstaken.

Over een van de best bewaard gebleven voorbeelden gaat dit boek: Beukerstraat 65-67, een bijna 20 meter hoog huis, gebouwd in 1391. Hier woonde in de vijftiende en zestiende eeuw onder meer de familie Asse, handelaren in natuursteen, en de familie van der Capellen.

Het boek is niet meer verkrijgbaar.

Groot publicatieAfbeelding publ steenrijk
Historische Vereniging Zutphen

Spiegelstraat 13-17

7201 KA Zutphen

info@historiezutphen.nl
06-34865641 

facebooklogoklein   twitterlogoklein