Skyline Zutphen uitsnede

WEBSHOP       |      LID WORDEN

2021-02

Het tweede nummer van dit jaar bevat de volgende artikelen:

 • Wandelstad Zutphen
  Rob Kammelar
 • 'Want daer meer dan duystent geruineerde ende verlaten huysen waren'
  De Zutphense huizenmarkt in de beginjaren van de tachtigjarige oorlog

  Martin Scholten
 • 'De Ramp van Zutphen (als er geen erger komen)'
  Piet Dullaert legt ravage na bombardement vast

  Gosse Koolstra
 • Wie was toch ...
  Henricus van der Bank

  Rob Kammelar

  Mommie Schwartz
  Peter Kooij
 • Signaleringen
  Mirjam van Velzen-Barendsen
 • Zutphen vijftig jaar geleden: 1971(2)
  Menno Tamminga
Artikelen uit vorige nummers zijn hier te vinden.
Historische Vereniging Zutphen

Spiegelstraat 13-17

7201 KA Zutphen

info@historiezutphen.nl
06-34865641 

facebooklogoklein   twitterlogoklein