Skyline Zutphen uitsnede

WEBSHOP       |      LID WORDEN

2022-03

Geschiedenis is verscheidenheid

In dit net verschenen nummer van ZUTPHEN, het tijdschrift van de Historische Vereniging Zutphen, is te zien dat geschiedenis de ene keer heel anders uitziet dan de andere keer. Zo zijn daar de schilderingen in de gewelven van de Walburgiskerk. Die pogen een boodschap over te brengen, de apostel Petrus voorop. Iedereen kan dat zien. Maar het Wiewastochje over Gerard van Drinen illustreert onder andere tot welk nederig doel een pauselijke brief kan komen. Een weer heel ander geval is de vondst van een dood (gedood?) kind. De dood waart wel rond in dit nummer. Wie vermoordde dokter Van Bork, de held van Groot Graffel, nu 50 jaar geleden? Maar er is ook een eerbewijs aan Sjoerd Galema, die niet voor niks jarenlang erelid van de HVZ was.

We zagen al de levensgeschiedenis van Gerard van Drinen, heel lang geleden. Een totaal andere, en meer recente levensgeschiedenis gaat over iemand die al te veel van dieren hield. Je moet er naast gewoond hebben om er zo een invoelend verhaal aan te wijden. Van weer heel andere aard is het verhaal van T.A.A. Een wat vreemde afkorting die bij lezing bij velen een Aha-gevoel zal brengen. Een tipje van de sluier: Eerst een, dan twee, dan weer een vereniging van keurige dames die zich het lot van ‘onvermogende dames’ aantrokken. Lezing zal bij velen een vreemd soort heimwee oproepen. Nieuwsgierig geworden? Dan snel naar boekhandel of Spiegelstraat 13 en haal dat nummer. Of nog beter: wordt lid. Dan krijgt u al dat moois thuisbezorgd en dan had u al lang geweten wat voor wetenswaardigs er in de Signaleringen staat.

Het tijdschrift is voor niet-leden van de Historische Vereniging voor 5,50 euro verkrijgbaar bij de boekhandels en bij het Regionaal Archief, Spiegelstraat 13.
Historische Vereniging Zutphen

Spiegelstraat 13-17

7201 KA Zutphen

info@historiezutphen.nl
06-34865641 

facebooklogoklein   twitterlogoklein