Over de vereniging

Welkom op de website van de Historische Vereniging Zutphen.

Zoals de naam al zegt houdt de vereniging zich bezig met de beoefening van de geschiedenis van Zutphen en onmiddellijke omgeving.


De vereniging tracht dit onder andere te bereiken door:

  • Het houden van lezingen en excursies
  • Het uitgeven van publicaties
  • Het instellen werkgroepen die de geschiedenis van de stad en haar wijken beschrijven
  • Het verzorgen van verdiepingsmodules behorende bij de cursus Zutphenkunde

Per kwartaal verschijnt het verenigingsblad Zutphen.

Belangstellenden kunnen zich kosteloos inschrijven op de maandelijkse electronische nieuwsbrief "Op de Rol in historisch Zutphen".