Skyline Zutphen uitsnede

WEBSHOP       |      LID WORDEN

Zutphen De Mars

Zutphen de Mars. 125 jaar wonen en werken tussen water en spoor

Bij “historisch Zutphen” zal men vooral denken aan het monumentale centrum van de stad, en niet zo snel aan het gebied “de Mars”, dat enigszins excentrisch gelegen is achter het station, begrensd door IJssel, Twentekanaal en spoorlijn. De aanblik van dit gebied komt minder imposant over dan die van de oude stad, en zijn geschiedenis heeft tot nu toe minder in de belangstelling gestaan. Toch is die geschiedenis er natuurlijk. Er werd en wordt op de Mars gewoond, gewerkt en (in een nog niet zo lang verleden) gerecreëerd. Omdat voor het gebied een grootschalig revitaliseringsplan is ontwikkeld, zal het gezicht van de Mars in de komende tijd fors veranderen. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Mars tot aan het begin van de 21e eeuw.

Aanvankelijk stadsweiden met enkele molens, een ticheloven en een of twee galgen. Na de aftocht van de Spanjaarden in 1591 lag er ook een deel van de vestingwerken rond Zutphen, en sinds 1795 het verdedigingswerk Fort de Pol, op de plek van een vroegere havezate. De vestingstatus van Zutphen stond grootschalige(re) ontwikkeling van het gebied in de weg.

Aan die belemmering kwam in 1874 een einde; vooruitlopend daarop werd de vesting al doorbroken door de aanleg van de spoorlijn Arnhem - Zwolle. Als bijvangst ontstond daardoor het Coenenspark. Op de Mars ontwikkelden zich vervolgens enkele woonkernen (samen het Marswegkwartier) en vestigden zich langzamerhand ook bedrijven. Daarnaast lagen er vanaf het begin van de 20e eeuw ook voetbalvelden op de Mars, die echter in de tweede helft van die eeuw ook allemaal weer zijn verdwenen. Oorzaak: het oprukken van de industrie, die eerder ook al het Coenenspark had opgeslokt.
Omdat de woonwijk het Marswegkwartier in de afgelopen decennia al voor een deel gesloopt is, en het restant binnenkort tegen de vlakte gaat, ligt een belangrijk accent in het boek op een terugblik op de wooncultuur in deze woonwijk.

Het boek is niet meer verkrijgbaar.

550x551 Cover Bok De Mars
Historische Vereniging Zutphen

Spiegelstraat 13-17

7201 KA Zutphen

info@historiezutphen.nl
06-34865641 

facebooklogoklein   twitterlogoklein