ANBI

KvK-nummer 40103067. Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Oost Nederland.

Rechtspersoon
RSIN 816426259
Rechtsvorm Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam Historische Vereniging Zutphen
Statutaire zetel Zutphen
Bezoekadres Spiegelstraat 13, 7201KA Zutphen
Telefoonnummer 0575-571450
Datum oprichting 23-11-1981
Datum akte laatste statutenwijziging 14-05-2013
Activiteiten SBI-code: 7220 – Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen Bevordering belangstelling historie zutphen

De Historische Vereniging Zutphen zet zich als onafhankelijke vereniging in voor de bevordering van de kennis van de Zutphense geschiedenis, archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis en de monumenten van de stad.
De Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
De financiële jaarstukken en verslag van de uitgevoerde actiteiten zijn openbaar en in te zien op de website.
Samenstelling huidig bestuur kunt u zien onder de rubriek bestuur.
Met een schenking aan de Historische Vereniging Zutphen steunt u niet alleen onze vereniging, maar kunt u ook profiteren van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan zowel van toepassing zijn bij een eenmalige schenking als bij een periodieke schenking. U krijgt als schenker aan een culturele ANBI voor de fiscus nog een factor van 1,25 als een extra stimulans.
De Historische Vereniging Zutphen heeft de “Culturele ANBI” (Algemeen Nut Beogende Instelling)- status verkregen; d.w.z. we zijn niet belastingplichtig, de belastingdienst stimuleert het zelfs om onze instelling te begunstigen met een schenking. Denkt u daarom ook eens bij het opmaken van uw testament aan onze vereniging, die als ANBI-instelling een totale vrijstelling van successierechten geniet.
Bankgegevens: IBAN NL90INGB0005318365 t.n.v. Historische Vereniging Zutphen

Periodieke schenkingen
Als u besluit om ieder jaar een schenking te doen aan de Historische Vereniging Zutphen, dan wordt dit een ‘periodieke schenking’ genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Mocht er namelijk meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag geschonken worden, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Tevens is er geen minimum of maximum verbonden aan het bedrag. Een periodieke schenking moet echter wel vastgelegd worden. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Eenmalige schenking
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek hanteert de belastingdienst een zogenaamde ‘drempel’ van 1% van het verzamelinkomen. Tel voor uw belastingaftrek alle gelden op die u heeft geschonken gedurende het belastingjaar. Het bedrag dat boven deze 1% komt van uw verzamelinkomen is dus aftrekbaar met een maximum van 10%.

Nadere informatie over schenkingen kunt u opvragen bij de penningmeester penningmeester@historiezutphen.nl