Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Historische Vereniging Zutphen (hierna ook: HVZ) verwerkt van haar leden, donateurs, leveranciers, klanten of andere relaties. Indien u lid wordt van de HVZ, een donatie doet of om andere redenen persoonsgegevens aan de HVZ verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de HVZ, Spiegelstraat 13, 7201 KA Zutphen, email: info@historiezutphen.nl, website: www.historiezutphen.nl, KvK nr. 40103067.

Voor vragen of opmerking kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de secretaris van de HVZ Max Assies bereikbaar via telefoonnummer 06-21383733 of tot de penningmeester Henk Sieben via telefoonnummer 06-22264360.

2 Welke gegevens verwerkt de HVZ en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap of wanneer u als niet-lid bepaalde diensten of publicaties levert of afneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) naam, voorletters, geslacht en of firmagegevens
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) email-adres
e) bankrekeningnummer (IBAN)

2.2 De HVZ verwerkt de sub 2.1 genoemde voor de volgende doeleinden:

a) naam, adresgegevens, telefoonnummer en email-adres worden gebruikt:
– voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het verstrekken van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
– voor het, al dan niet via de nieuwsbrief van de HVZ versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de HVZ;
b) naam en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het incasseren van de jaarlijkse contributie;
c) naam, adresgegevens en bankrekeningnummer worden gebruikt bij het opgeven voor, bestellen en betalen van respectievelijk activiteiten, publicaties e.d. uit de webshop van de HVZ.

3. Bewaartermijnen

De HVZ verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de HVZ gebruik van de diensten van een derden, zogenaamd verwerkers in casu Davilex (boekhouding en ledenadministratie), Mollie (betalingsverkeer) en Open Cart (webshop). Met de verwerkers hebben wij verwerkingsovereenkomsten.

5 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via info@historiezutphen.nl of de hierboven in artikel 1 genoemde bestuursleden kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De HVZ zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 of een klacht hebt kunt u eveneens op de in 5.1 aangeduide wijze contact opnemen.

6 Wijziging

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

 

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert en om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag. Door op ‘Accepteren’ te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.