Financiën en verslagen

De leden van de Historische Vereniging Zutphen worden in de gelegenheid gesteld om aanwezig te zijn bij de jaarvergadering. Iedereen krijgt hiervoor een uitnodiging met bijbehorende stukken.

Bestuur, werkgroepen en kascommissie brengen u van het reilen en zeilen van de vereniging op de hoogte. Daarnaast komt het financiëel verslag eveneens aan de orde. Ook worden de leden van de nieuwe kascommissie en eventueel nieuweingen te plaatsen over het verslag of over onderwerpen die hem of haar nog niet duidelijkheid zijn. 

Het jaarprogramma wordt gepresenteerd en altijd is er een interessante lezing gekoppeld aan de vergadering. Wij hopen dat u allen de gelegenheid te baat neemt om aanwezig te zijn op onze jaarvergadering.