Voormalige werkgroepen

WERKGROEP GARNIZOENEN
Zutphen heeft eeuwenlang een garnizoen gehad dat de taak had een bijdrage te leveren aan de verdediging van Nederland. Deze verdedigende taak is nog steeds af te lezen aan de vorm waarin de stad gebouwd is. Op vele punten op de kaart zijn de contouren van de verdedigingswerken en de verdedigingswerken zelf nog te zien. Het garnizoen heeft ongetwijfeld ook veel invloed gehad op de inwoners van Zutphen. Maar de interactie tussen het garnizoen en de burgerij is op het eerste gezicht minder duidelijk waarneembaar.
Een aantal enthousiaste leden van de HVZ is daarom begonnen met het onderzoeken van de geschiedenis van het garnizoen in Zutphen.
Het resultaat is het boek: “Zegen of kopzorg? Zutphen drie eeuwen garnizoensstad.” Dit boek is eind 2016 verschenen.

 

WERKGROEP BOEK JOODS ZUTPHEN
Over de geschiedenis van de Joodse inwoners/sters die in Zutphen hebben gewoond of actief zijn geweest zijn al verschillende boeken en artikelen geschreven.
Een aantal Zutphenaren/Zutphenezen die geïnteresseerd zijn in de historie van Zutphen hebben in 2015 het initiatief genomen om een werkgroep te vormen om een boek over Joods Zutphen te publiceren.

De werkgroep probeert diverse onderwerpen die onderbelicht zijn gebleven nader te beschrijven, bijvoorbeeld onderwijs, cultuur etc. Bestuur van Historische Vereniging Zutphen is van harte akkoord gegaan met de instelling van onze werkgroep. Langdurig onderzoek leverde in 2021 een zeer omvangrijk werk op “De Zutphense Kehille”. Het boek is geschreven door Peter Kooij. Het “hardcover” boek telt ongeveer 300 pagina’s en 200 illustraties wordt uitgegeven door Stichting Nobilis in Fochteloo.

 

WERKGROEP BARLHEZE
Wonen in de wijk: Werkgroep “het Barlhezekwartier”.
Dit boek beschrijft de geschiedenis van deze oude wijk. Te beginnen met 1200, wandelen we iedere eeuw door de wijk en beschrijven we wat we zien en wie er wonen.
In de Hanzeperiode was het een wijk met rijke kooplieden, belangrijke stadsbestuurders en invloedrijke edelen. De rijkdom werd weerspiegeld in voorname huizen, nieuwe verdedigingswerken en goede sociale voorzieningen, zoals het pesthuis, het gasthuis en andere armenhuizen. Aan deze periode van circa driehonderd jaar kwam een einde door de oorlogen van de zestiende eeuw.

In de periode van ‘De Republiek’ trok de welvaart en de relatieve tolerantie ambachtsmensen aan van buiten. De welvaart hield echter geen stand. Naarmate de handel terugliep, kwam er armoede en onrust onder de burgers. Na de opheffing van de verdedigingswerken was er ruimte voor nieuwe huizen en nieuwe, beter gesitueerde bewoners. Het Barlhezekwartier werd een levendige wijk, maar er waren ook enkele verpauperde straten. Na de Tweede Wereldoorlog was het een wijk die zich slechts met moeite herstelde van de oorlog. Het karakter veranderde. Afgesneden van de doorsteek naar het station werd het Barlhezekwartier een slaperige wijk.

Dit boek is helaas niet meer verkrijgbaar bij de Historische Vereniging Zutphen.

 

WERKGROEP DE MARS
In het jaar (2006) dat de Historische Vereniging Zutphen haar 25 jarige jubileum vierde is er een nieuwe werkgroep van start gegaan. Na de presentatie van het boek van “De Marsweg” van Enneke Sixma en de tentoonstelling bij woonboulevard Eijerkamp van Gerrie Willemsen bleek dat er nog steeds veel belangstelling is voor deze wijk. Vooral bij veel (oud)-bewoners of mensen die bij één van de vele bedrijven gewerkt hebben c.q. nog werken.

Wie kent niet de verhalen over het witte of het rode dorp. De havens bij Spieker en Elferink of Reesink. Of de teloorgang van Sturka, Zeemleerfabriek, Lovable etc. Natuurlijk is er ook de recente historie van nieuwe bedrijven als Sypro, Cinemajestic, Mc. Donalds enz. Maar ook het sportieve verleden van Zutphania, AZC en Be Quick zijn historische feiten. Kortom redenen genoeg om de belangstelling voor deze Wijk met een korte maar o zo rijke historie vast te leggen voor het nageslacht.
Het bestuur van de HVZ is dan ook van harte akkoord gegaan met het initiatief van Gerrie Willemsen om een werkgroep te starten. 29 juni 2006 is de werkgroep met haar werkzaamheden begonnen.

Deze bestond uit Gerrie Willemsen, Cor Bierhof +, Chiel Veerwater, Bert Gravesteijn en Ap Lammers (voorzitter). Men kwam de eerste maandagmiddag van de maand bijeen om de voortgang te bespreken. Het streven van de werkgroep erop gericht ter zijnertijd een boek uit te brengen. Op deze foto worden de werkgroepleden door voorzitter Arend Jan Reijers van de Historische Vereniging Zutphen toegesproken en dank je wel gezegd voor hun inzet.

De eerste interviews met (oud) bewoners / sters waren al snel afgenomen. Maar ook is het archief in de Spiegelstraat regelmatig gefrequenteerd. De vele boeken die over Zutphen zijn verschenen worden nageplozen op alles wat over de Mars is geschreven. De werkgroep zocht ook naar personen die materiaal over de Mars ter beschikking willen stellen. Dit konden foto’s, artikelen in tijdschriften, dagboeken, jaarverslagen van bedrijven, clubbladen etc. zijn. Kortom alles wat maar met de Mars te maken heeft is welkom. Van Fort de Pol tot masterplan de Mars ontvangen zij graag. Op 7 september 2012 was het dan zo ver. Tijdens de Opening van het Monumenten Weekend 2012 in de Burgerzaal is onder grote belangstelling van meer dan 200 aanwezigen het boek gepresenteerd.