Leden van verdiensten

Door het bestuur van de HVZ zijn eind 2017 de volgende 18 HVZ-leden benoemd tot Lid van Verdienste. Dit voor hun langdurige actieve inzet binnen de vereniging gedurende minstens 10 jaar, als bestuurslid, als lid van een of meer werkgroepen, als lid van de redactie van het tijdschrift, als verspreider van het Tijdschrift of als ondersteuner van het bestuur op logistiek gebied.

Henri Blankhart
Bestuurslid, Tijdschriftbezorger

Margot Foury
Werkgroep Bouwhistorie

Jan Frings
Werkgroep Bouwhistorie, ontwerp en bouw database ZINC, redacteur Tijdschrift, bouw van meerdere HVZ-websites

Michel Groothedde
Werkgroep Bouwhistorie, docent cursus Zutphenkunde, artikelen in Tijdschrift Zutphen

Mary van der Haring
Werkgroep Lezingen en excursies, coördinatie excursieprogramma

Theo Hebing
Redacteur Tijdschrift, auteur van rubriek “Uit de krant geknipt”

Etienne van den Hombergh
Bestuurslid, Tijdschriftbezorger, steunpunt HVZ op het RAZ

Ellen Hooijschuur
Werkgroep Bouwhistorie

Gosse Koolstra
Werkgroep Bouwhistorie

Dineke van Krimpen
Werkgroep Bouwhistorie

Ap Lammers
Bestuurslid, werkgroep De Mars, organisator Open Monumentendagen namens HVZ, bemensing HVZ-stand bij manifestaties

Paul Ploegman
Bouwer van twee websites HVZ, webmaster, werkgroep Lezingen en Excursies

Yde Potma
Bestuurslid, Tijdschriftbezorger

Arend Jan Reijers
Bestuurslid, werkgroep Garnizoensstad, Tijdschriftbezorger

Christiaan te Strake
Redacteur Tijdschrift

Sietze Wierda
Werkgroep Bouwhistorie

Gerrie Willemsen
Werkgroep De Mars, Tijdschriftbezorgster, bemensing HVZ- stand bij manifestaties

Constant Willems
Werkgroep Bouwhistorie, auteur van artikelen in het Tijdschrift, bemensing HVZ-stand bij manifestaties