Lidmaatschap

Tijdens de jaarvergadering is besloten de contributie te wijzigen naar  € 25,00 per persoon. Betaling van het contributiebedrag vindt plaats via een jaarlijkse automatische incasso waarvoor u uiteraard een machtiging dient af te geven.
Wij maken u er op attent dat opzegging van het lidmaatschap van onze vereniging vóór 1 december dient plaats te vinden.

Nieuwe leden betalen voor het lidmaatschap, ongeacht het moment waarop men lid wordt, het volledige, jaarlijkse contributiebedrag. Als welkom ontvangt het nieuwe lid alle nummers die in het lopende jaar van het blad Zutphen zijn verschenen.

Als lid van de vereniging bent u gerechtigd om bij een verenigingsactiviteit (lezing of excursie) één introducée mee te nemen!

Lid worden

Middels onderstaand formulier kunt u lid worden van onze vereniging. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 25,00 per persoon. Als lid van de vereniging bent u gerechtigd om bij een verenigingsactiviteit (lezing of excursie) één introducée mee te nemen!