Publicaties

De Historische Vereniging Zutphen heeft een natuurlijke bron aan inspiratiemateriaal. De stad Zutphen vraagt om beschrijving van haar geschiedenis, haar monumenten, haar bouwhistorie. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers die al dan niet in werkgroepverband in de historie van onze stad zijn ‘gedoken’, kunnen we inmiddels al spreken over een collectie publicaties die het levenslicht hebben aanschouwd.

Dat dit zo’n succes is, blijkt wel uit het feit dat deze uitgaven zeer in trek zijn bij de lezers. Het is net of bij elke officiële boekpresentatie er al weer stemmen opgaan over wat het volgende interessante onderwerp zal zijn, wat in boekvorm op de markt komt.

Wie hopen dat we met ons aller inzet de geschiedenis van onze stad levend en levendig kunnen houden.

De publicaties die nog te koop zijn, vindt u in de webshop.