Databank

Databank Bouwhistorie. Wat is dat?
Dat is de database van de Werkgroep Bouwhistorie Zutphen (WBHZ). Die database heet voluit Databank Bouwhistorie Zutphen (DBHZ).
De WBHZ bestaat ruim 25 jaar en heeft intussen zo’n 250 panden in Zutphen opgemeten en beschreven. De meest van die panden zijn nogal oud, een eeuw of wat. De meeste zijn van voor 1572!

Wat staat in de Databank?
Steeds meer. Het is een database in opbouw. Dit is de bedoeling: Alles meten wat er zinvol te meten was, alles beschrijven wat relevant is voor een goed begrip: de kapconstructie en andere structuren, de ouderdom als die was te achterhalen en ook de bewoningsgeschiedenis.

Hoe is dat te vinden?
Als u hier klikt komt u terecht in de databank.