Werkgroep Lezingen en Excursies

De werkgroep Lezingen en Excursies verzorgt voor de vereniging de planning en uitvoering van de jaarlijkse cyclus van lezingen, Historische cafés en thematische excursies. Gewoonlijk worden per jaar drie lezingen verzorgd (waarvan één in aansluiting op de algemene ledenvergadering in maart) en twee Historische cafés.

Voor de onderwerpen wordt gestreefd naar een mix van historische onderwerpen met een typisch Zutphens accent, en historische onderwerpen met een bredere scope.Voor de sprekers wordt gezocht naar op het gekozen onderwerp deskundige leden binnen de vereniging, of anders naar deskundigen buiten die kring.

Historische cafés onderscheiden zich van lezingen doordat zij in een wat informelere setting plaatsvinden, met doorgaans levende muziek.

Zowel de lezingen als de Historische cafés zijn primair bedoeld voor leden van de Historische Vereniging, en voor hen gratis toegankelijk. Niet-leden betalen een geringe toegangsprijs. Voor lezingen en Historische cafés geldt geen voor-aanmelding, maar “Vol is vol”.

De excursies (wandelingen of fietstochten in Zutphen) worden in beginsel geleid door leden van de vereniging die een bijzondere belangstelling en kennis hebben van het thema van de excursie. In bijzondere gevallen wordt een beroep gedaan op andere Zutphenaren. Het aantal aangeboden excursies varieert van jaar tot jaar; bij overtekening van een excursie wordt als regel besloten tot herhaling in een volgend jaar. Voor excursies geldt wél een verplichting tot aanmelding.

Het schema van lezingen, Historische cafés en excursies wordt gepubliceerd via een flyer, die bij de stukken voor de algemene ledenvergadering aan alle verenigingsleden wordt toegezonden. De flyer is ook op een aantal adressen in de stad (waaronder de VVV) verkrijgbaar.

Daarnaast wordt op deze activiteiten ook de aandacht gevestigd in de electronische nieuwsbrief van de vereniging, en via persberichten in lokale gedrukte media.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Ineke Hissink, voorzitter/secretaris
Mary van der Haring
Maud Arkesteijn
Martine van Trommel
Hester van Wensveen

Het actuele programma vind u terug onder de agenda.