‘Een bekoorlijk gezigt van welvaart’, de ontwikkeling van Zutphen in de negentiende eeuw

Wandel je door het hedendaagse Zutphen, dan zie je nog duidelijk hoe de negentiende eeuw van invloed is geweest. Dankzij de sloop van de vestingwerken,
kon de stad voor het eerst sinds de middeleeuwen ook buiten de muren groeien. Een spoorbrug over de IJssel vergrootte de bereikbaarheid en stadsarchitecten gaven de stad het markante ‘IJsselfront’ waar sindsdien nauwelijks meer aan is getornd. De negentiende eeuw was in belangrijke mate beeldbepalend voor de stad en de ontwikkelingen maakte mogelijk dat de bevolking in die honderd jaar meer dan verdubbelde. We lijken wel eens vergeten hoeveel impact de veranderingen van toen nog altijd op ons leven nu hebben. Onterecht, zul je merken als je dit boek leest en de prachtige afbeeldingen en foto’s bekijkt!
In achttien rijk geïllustreerde hoofdstukken wordt de ontwikkeling van Zutphen in de negentiende eeuw beschreven. Het boek is een bijzondere jubileum uitgave vanwege het veertig jarig bestaan van de Historische Vereniging Zutphen en is opgedragen aan prof. dr. Willem Th. M. Frijhoff.