3 januari 2024

13 Februari: Lezing Adriaan van Oosten

Op dinsdagavond 13 februari verzorgt Adriaan van Oosten voor leden en niet-leden van de Historische Vereniging Zutphen een lezing over “Martinet en De Gorter, geleerdheid in Zutphen in de achttiende eeuw”.

Johannes Florentius Martinet was van 1775 tot zijn dood in 1795 predikant te Zutphen. Behalve dat hij een zeer gewaardeerde dominee was, besteedde hij ook veel aandacht aan de wetenschap van zijn tijd. Dat deed hij in het “Martinetkoepeltje”, dat nog steeds bovenop de Bourgonjetoren staat. Zijn beroemdste publicatie was de Katechismus der Natuur. Dat werk in vier delen was vooral bedoeld om de opgroeiende jeugd  op een ontspannen manier kennis mee te geven over de wereld en vooral de natuur. In dat verband liet hij, als predikant, natuurlijk niet na steeds te wijzen op de grootheid van God, de Schepper van al die schoonheid en pracht.

De Katechismus der Natuur was een groot succes. Nog tijdens het leven van Martinet verschenen ervan vijf herdrukken. Het werd ook in allerlei talen vertaald, tot en met het Javaans. Hoewel Martinet nog veel meer gepubliceerd heeft, ligt de nadruk in de lezing van Van Oosten vooral op de Katechismus der Natuur, en in het bijzonder op wat Martinet zoal over planten geschreven heeft.

Dat laatste sluit aan bij het onderwerp van het tweede deel van de lezing, de beroemde botanicus David de Gorter, die van 1778 tot zijn dood in 1783 in Zutphen woonde. Zijn Flora Zutphanica uit 1781 werd gedrukt in Zutphen en zijn Leer der Plantkunde droeg hij op aan het voltallige Zutphense gemeentebestuur. In zijn Zutphense periode schreef De Gorter ook nog een Flora van de Zeven Provinciën van het toenmalige Nederland.

Datum: 13 februari 2024
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Geweldig!, St. Elisabeth
Adres: Geweldigershoek 39, Zutphen
Toegang: Leden HVZ gratis, niet-leden € 2,50. VOL is VOL