25 maart 2024

Historische Vereniging Zutphen reikt jaarlijkse prijzen uit

Christiaan te Strake, Davy Kastelein en Derk-Jan Rouwenhorst werden vorige week door de Historische Vereniging Zutphen uitgebreid in zonnetje gezet. Christiaan te Strake, conservator stads- en streekgeschiedenis bij Musea Zutphen, ontving de Waarderingsprijs van de vereniging. Davy Kastelein en Derk-Jan Rouwenhorst, ontvingen voor hun ‘Vrolijke Canon van Zutphen, deel 1 en 2’ de Stimuleringsprijs van de Historische Vereniging Zutphen.

De Vereniging Zutphen (HVZ) hield op dinsdag 19 maart haar jaarvergadering in De Wijngaard. Tijdens die vergadering werden de twee prijzen uitgereikt. De eerste was de Waarderingsprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan “personen of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt om het culturele erfgoed van Zutphen en Warnsveld te promoten”. Voor die prijs is de keus dit jaar gevallen op Christiaan te Strake, conservator stads- en streekgeschiedenis bij Musea Zutphen. Hij kreeg de prijs voor zijn medewerking aan een aantal recente historische publicaties van o.a. de HVZ en voor het organiseren van de cursus Zutphenkunde. Binnen de HVZ kan op Christiaan te allen tijde een beroep worden gedaan, vanwege zijn grote kennis van de geschiedenis van Zutphen en als expert op het gebied van de fotocollecties van de musea en het Erfgoedcentrum. Het bestuur en veel leden van de vereniging hebben in de loop van de tijd veel gehad aan zijn antwoorden op allerlei vragen en zijn adviezen.

De andere prijs was de nieuwe Stimuleringsprijs, die is uitgeloofd “voor een publicatie, die in de ruimste zin van het woord een nieuw licht werpt op de geschiedenis van Zutphen en/of Warnsveld”. De Stimuleringsprijs wordt om de twee jaar uitgereikt en had nu betrekking op publicaties uit 2022 en 2023.

De jury bestond uit Adriaan van Oosten, voorzitter van de HVZ, Fiona de Heus, hoofdredacteur van “Zutphen”, het tijdschrift van de vereniging, en Christiaan te Strake als onafhankelijk lid. Zij moesten een keus maken uit drie genomineerde boeken:

“Zutphen Pop: verhalen uit de Zutphense pophistorie,” door Harry Leushuis. Volgens de jury is dit boek een echte bijdrage aan de culturele en sociale geschiedenis van Zutphen. Het behandelt de periode van 1950 tot en met 2021. Natuurlijk komen allerlei groepen en bands aan de orde, waarbij toonaangevende figuren in de Zutphense popwereld aan het woord en in beeld komen. Dat Harry Leushuis zelf ook een belangrijke rol in het Zutphense popleven gespeeld heeft, maakt de beschrijvingen extra levendig. De jury was onder de indruk van de manier waarop hij zijn veelkleurige materiaal verzameld en verwerkt heeft tot een boeiend en zeer leesbaar boek.

“Vrolijke Canon van Zutphen, deel 1 en 2” van Davy Kastelein en Derk-Jan Rouwenhorst. Dit is inderdaad een vrolijk uitziend boek. Wie het voor het eerst doorbladert zullen vooral de vele leuke illustraties van Derk-Jan Rouwenhorst opvallen. Maar die schijn is bedrieglijk. Achter alle grappen en grollen gaat een degelijke geschiedenis van Zutphen schuil. Beide auteurs zijn dan ook historicus en Davy Kastelein is al vele jaren als archeoloog werkzaam, vooral in Zutphen. De jury hoopt dat ook leerlingen van de basis- en middelbare scholen deze boeken zullen lezen. Zij kunnen er veel van leren, maar dat geldt ook voor nieuwe inwoners van de stad, die een eerste oriëntatie zoeken in de geschiedenis van hun woonplaats.

“Zutphens: klip en kläör” door Gerrie Willemsen, Gerrit Bril en Lex Schaars. Dit boek is verschenen in de reeks Telgen van ’t WALD van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. Het WALD is het Woordenboek van Achterhoekse en Liemerse Dialecten. In hun voorwoord schrijven de samenstellers: “Alle drie bint wie d’rvan aovertuugd dat ’t de piene weerd is um in ’n uutgave as disse te laoten zeen dat ’t Zutphens ’n rieke taal is wäörin prachtige woorden en uutdrukkingen veurkomt.” De jury is van mening dat dit boek thuishoort bij alle Zutphenezen, en misschien ook wel bij veel Zutphenaren, niet mag ontbreken. Een land, of een stad, leren kennen begint immers met het verstaan van de taal die daar gesproken wordt!

Gezien het belang dat de Historische Vereniging Zutphen eraan hecht dat ook jongeren kennis nemen van de rijke geschiedenis van Zutphen en Warnsveld heeft de jury uiteindelijk gekozen voor de eerste twee delen van de “Vrolijke Canon van Zutphen”. Davy Kastelein en Derk-Jan Rouwenhorst gingen dus met de Stimuleringsprijs van 250 euro naar huis.