12 februari 2024

23 April: De verdwenen wijk De Polsbroek

Onder die titel houdt Ap Lammers op dinsdagavond 23 april een lezing voor leden en niet-leden van de vereniging.  Ap vertelt aan de hand van foto’s over deze wijk en haar bewoners; een wijk waarin saamhorigheid op allerlei wijzen voelbaar was. Een wijk die in de jaren zestig van de vorige eeuw nagenoeg geheel is ontmanteld.

Locatie: De Wijngaard, Wilhelminalaan 3 te Zutphen.  
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Leden gratis; niet-leden € 2,50.
 Vol is vol.